Obsługa kadrowo płacowa

Procedury związane z kadrami i płacami odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu każdej firmy, niezależnie od branży i od liczby zatrudnionych pracowników. Obsługą kadrowo-płacową może zajmować się wewnętrzny dział firmy, jednak przedsiębiorcy często decydują się powierzyć te zadania firmie wewnętrznej. Wynika to przede wszystkim ze skomplikowanych procedur, w których słabo zorientowana osoba może się pogubić, a także z częstych zmian w przepisach prawa pracy. Dzięki przekazaniu spraw związanych z obsługą płac i kadr profesjonalnemu biuru, dział kadr w danej firmie może skupić na innych, istotnych zadaniach – takich, jak na przykład rekrutacja czy rozwój pracowników. Jeśli  szukasz firmy, która rzetelnie, dyskretnie i terminowo wykona dla Ciebie wszystkie czynności związane z obsługą kadrowo-płacową, jesteśmy do dyspozycji!

W ramach tej usługi zajmujemy się naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników. Sporządzamy dokumenty – takie jak: umowy o pracę, wypowiedzenia i świadectwa pracy. Przygotowujemy deklaracje PIT4 oraz ZUS. Przekazujemy drogą elektroniczną dokumenty ZUS.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

laptop