Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości w małych i średnich firmach. Wymaga ona znajomości zasad określających sposób dokonywania zapisów w księdze oraz wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Nasz zespół posiada wszelkie kompetencje potrzebne do przeprowadzania tych czynności.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów obejmuje ewidencję kosztów, przychodów, środków trwałych oraz podatku od towaru i usług. Sporządzamy zeznania roczne PIT-36 oraz PIT-36L. Wypełnione dokumenty wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego urzędu skarbowego. Przygotowujemy sprawozdania GUS.

Gwarantujemy rzetelne wykonanie wszelkich powierzonych nam zadań, z zachowaniem uzgodnionych terminów. Nasz zespół bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone księgi przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

księga