Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych jest bardziej skomplikowane niż prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Czynności te wymagają bowiem od przedsiębiorcy znajomości przepisów oraz dokładnego ewidencjonowania każdego przychodu i wydatku. Z tego powodu wiele firm decyduje się powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych profesjonalnemu biuru rachunkowego. Nasze biuro jest w stanie sprostać tym zadaniom, oferując usługi na najwyższym poziomie.

Zakres wykonywanych przez nas czynności dostosowany jest do oczekiwań klienta i do branży, w jakiej działa dana firma. W ramach prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy ewidencje księgowe (księgi główne i pomocnicze, ewidencje wyposażenia, środków trwałych, podatku od towarów i usług). Sporządzamy raporty. Przygotowujemy również rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Nasi specjaliści posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prowadzenie ksiąg handlowych dla firm działających w każdym sektorze gospodarki.

Zapraszamy do współpracy!

pióro i dokumenty